en-tete transparence budgetaire
en-tete transparence budgetaire
en-tete transparence budgetaire
illustration Budget des Citoyens OLFR 2019 (VF)

Budget des Citoyens OLFR 2019 (VF)
Publié le 4 juil. 2019

Madagascar tourne une page de son histoire et entame une nouvelle ère où « émergence », « développement local, inclusif et durable » sont les maîtres mots. chaque citoyen...
illustration Citizens Budget OAFA 2019 (VA)

Citizens Budget OAFA 2019 (VA)
Publié le 4 juil. 2019

Madagascar opens a new chapter of his history and begins a new era with significant key such as “Emergence”, “local, inclusive and sustainable development” . Each citizen...
illustration Tetibola ho an'ny Daholobe OLFR 2019 (VM)

Tetibola ho an'ny Daholobe OLFR 2019 (VM)
Publié le 4 juil. 2019

Manomboka pejy vaovao eo amin’ny tantarany izao i Madagasikara ary miditra ao anatin’ny vanim-potoana izay ivoizana ny teny filamatra hoe “fisandratana”, “fampandrosoana ...