en-tete transparence budgetaire
en-tete transparence budgetaire
en-tete transparence budgetaire
illustration Budget des Citoyens OLF 2019 (VF)

Budget des Citoyens OLF 2019 (VF)
Publié le 5 févr. 2019

L' année 2019 sera marquée par la prise de fonction du nouveau Président de la République de Madagascar, mais également la tenue des élections législatives et communales....
illustration Tetibola ho an'ny Daholobe OLF 2019 (VM)

Tetibola ho an'ny Daholobe OLF 2019 (VM)
Publié le 5 févr. 2019

Manamarika ny taona 2019 ny fandraisampahefan ’ny filohan’ny Repoblika vaovao hitondra an’i Madagasikara, ary koa ny fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka sy ben’ny...
illustration Citizens Budget OFA 2019 (VA)

Citizens Budget OFA 2019 (VA)
Publié le 5 févr. 2019

The year 2019 will be marked by the taking office of the new President of the Republic of Madagascar, but also the holding of the legislative and the communal elections. ...