en-tete transparence budgetaire
en-tete transparence budgetaire
en-tete transparence budgetaire
illustration Budget des Citoyens LFI 2016 (VF)

Budget des Citoyens LFI 2016 (VF)
Publié le 1 nov. 2016

Le Ministère de Finances et du Budget poursuit ses efforts en matière de transparence budgétaire en publiant le Budget des citoyens relatif à la loi de finances 2016. Ce ...
illustration Tetibola ho an'ny Daholobe LFI 2016 (VM)

Tetibola ho an'ny Daholobe LFI 2016 (VM)
Publié le 1 nov. 2016

Ny Ministeran’ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola dia manohy ny ezaka ho fanatanterahana ny mangarahara eo amin'ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny famoah...