en-tete transparence budgetaire
en-tete transparence budgetaire
en-tete transparence budgetaire
illustration Tetibola ho an'ny Daholobe LFI 2018 (VM)

Tetibola ho an'ny Daholobe LFI 2018 (VM)
Publié le 22 janv. 2018

Ny Tetibolam-panjakana dia fitaovam-panatanterahana ny politikan’ny governemanta. Araka izany, maneho ireo valin’ny hetahetan’ny vahoaka ny Tetibola ary ahafahany mahita ...
illustration Citizens Budget LFI 2018 (VA)

Citizens Budget LFI 2018 (VA)
Publié le 22 janv. 2018

The State budget is the instrument for implementing government policy. In this sense, it represents the answers to the aspirations of the population and allows a budgetar...
illustration Budget des Citoyens LFI 2018 (VF)

Budget des Citoyens LFI 2018 (VF)
Publié le 22 janv. 2018

Le Budget de l’État est l’instrument de la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Dans ce sens, il représente les réponses aux aspirations de la population et pe...