en-tete transparence budgetaire
en-tete transparence budgetaire
en-tete transparence budgetaire
illustration Budget des Citoyens LFR 2015 (VF)

Budget des Citoyens LFR 2015 (VF)
Publié le 1 nov. 2016

Le Budget des Citoyens est un document simplifié de la Loi de Finances. Il s’inscrit dans une démarche de transparence, élément incontournable de la b...
illustration Tetibola ho an'ny Daholobe LFR 2015 (VM)

Tetibola ho an'ny Daholobe LFR 2015 (VM)
Publié le 1 nov. 2016

Hampanjakàna ny mangarahara eo amin'ny fitantanam-bolam-panjakana, mba hahatanteraka ny Fanjakana Tsara Tantana, dia navoaka ity Tetibola ho an'ny daholobe ed...