en-tete transparence budgetaire
en-tete transparence budgetaire
en-tete transparence budgetaire
illustration Budget des Citoyens LFI 2023 (VF)

Budget des Citoyens LFI 2023 (VF)
Publié le 6 janv. 2023

Afin d’asseoir une meilleure gouvernance financière, la promotion de la transparence budgétaire, de la redevabilité, et de la participation citoyenne constitue un défi de...
illustration Tetibola ho an'ny Daholobe LFI 2023 (VM)

Tetibola ho an'ny Daholobe LFI 2023 (VM)
Publié le 13 mars 2023

Mba hisian’ny fitantanana mahomby ny volam-panjakana dia fanamby lehibe napetraky ny Fitondram-panjakana Malagasy, indrindra ny eo anivon’ny Minisiteran’ny Toekarena sy n...