Fanavaozana ny karatra fisotroan-dronono

 

Antso ho an’ireo mpiasam-panjakana manerana ny Nosy

Mba hahamora ny fizarana ny karatra fisotroan-dronono vaovao dia mila miomana ireo mpiasam-panjakana misotro ronono manerana an’i Madagasikara fa manomboka ny 11 Oktobra ka hatramin’ny 19 Oktobra 2021 izao no fizarana ny karatra fisotroan-dronono vaovao. Manatona ny toerana fandraisana fisotroandronono efa mahazatra anao, na ny SRSP akaiky anao miandraikitra izany.

Antitranterina araka izany fa ny tompon’ny karatra fisotroandronono mihitsy no mila tonga amin’io fotoana io.

Ho an’ireo manana kaonty any amin’ny “Banky” na ny “Paositra Money” dia tokony hanatona ny Sampandraharaha misahana ny fisotroan-dronono eto Analamanga (SLP Antsahabe) na ireo SRSP isam-paritra mialoha ny hanaterana ny fanamarinam-pahavelomana.

Ho an’ireo kamboty kosa dia miankina amin’ny fahatongavan’ireo kamboty tsy ampy taona sy ny kamboty manana fahasembanana miaraka amin’ny mpiahy azy no hahazoany ny karatra vaovao.

Aza adino ny mitondra ny Kara-panondro, sary tapaka vaovao miisa, ary ny karatra fisotroandronono taloha.

Tadidio fa io no hiantoka ny fitohizan’ny fisotroandronononao.

Est-ce que cela a été utile?

Tags: No tags

Leave A Comment