Rapport de Fin d'année aux Citoyens

  • Rapport de Fin d'année aux Citoyens relatif au Projet de loi de règlement 2017 - (Publié le 1 mars 2021) - Télécharger

  • Rapport de Fin d'année aux Citoyens relatif à la Loi de règlement 2016 - (Publié le 9 août 2018) - Télécharger

  • Tatitry ny vokatry ny taona ho an'ny daholobe mifandraika amin'ny lalàna fandravonana ny Tetibola 2016 - (Publié le 9 août 2018) - Télécharger

  • Rapport de Fin d'année aux Citoyens relatif à la Loi de règlement 2015 - (Publié le 30 août 2017) - Télécharger

  • Tatitry ny vokatry ny taona ho an'ny daholobe mifandraika amin'ny lalàna fandravonana ny Tetibola 2015 - (Publié le 30 août 2017) - Télécharger

Est-ce que cela a été utile?