Fanomanana ny Tetibolam-panjakana 2024 : Fihaonan’ny ekipan’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola sy ny solotenan’ireo mpandraharaha sy Fiarahamonim-pirenena

 

Ao anatin’ny fanomanana ny Volavolan-dalàna momba ny Tetibolam-panjakana 2024 dia nisy ny fihaonana izay niarahan’ny ekipan’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola tamin’ireo solotenan’ireo mpandraharaha sy ireo Fiarahamonim-pirenena, omaly 7 septambra 2023 tetsy amin’ny efitrano fivoriana tetsy amin’ny Plan Anosy.

 

Nitarika ny ekipan’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola ny Minisitra Rabarinirinarison Rindra Hasimbelo. Tao anatin’ny fandraisam-pitenenana dia nomarihany fa ao anatin’ny fanomanana sy fotoam-pifidianana tanteraka isika eto Madagasikara amin’ity telo volana farany ity, koa mety « hisy foana ny fiovana amin’izay resaka natao androany ».

Nifanome fotoana ny 21 septambra 2023 ho avy izao indray ny telo tonta mba andefasan’ny Sehatra tsy Miankina ary ny Fiarahamonim-pirenena ny fangatahany eny amin’ny Minisitera, mialohan’ny handrafetana farany ny Volavolan-dalàna momba ny Tetibolam-panjakana 2024. Tsara ho marihana fa dingana manaraka ny « Conférences Budgétaires » notontosaina tany amin’ireo Faritra 23 izao fihaonana izao.

Loharanom-baovao : Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola