V7V

Fikaonandohan-paritry ny Teti-bolam-panjakana 2021

Ny Faritra Vakinankaratra, Vatovavy Fitovinany, Alaotra Mangoro, Boeny, Bongolava, SAVA, Betsiboka, Itasy, Atsinanana, Anosy no nanatontosa ny sehatra ifampidinihana momba ny “Fikaonandohan-paritry ny Teti-bolam-panjakana 2021 niaraka tamin’ireo tomponandraikitra isan-tokony, mpikirakira volam-panjakana ao an-toerana, ny 10 hatramin’ny 15 febroary lasa teo.

Est-ce que cela a été utile?

Tags: No tags

Leave A Comment