DSC_0477

Coronavirus: Aleo misoroka, toy izay mitsabo

Tsy mbola tonga eto Madagasikara ny Coronavirus kanefa dia mbola mitombina tsara io ohabolana io manoloana ny fisian’ny Coronavirus izay mbola tsy ahitam-panafana hatramin’izao kanefa efa manenika firenena 19 manerana izao tontolo izao. Mbola tsy misy fanafany ity virus ity ary mbola tsy nahiatana vakisiny koa na dia efa manao izay ho hafany aza ny manam-pahaizana mikaroka izany. Mahatratra 132 ireo efa maty ary maherin’ny 4200 ny voany amin’izao fotoana izao. Efa tratra i Etats-Unis, Eropa, Australie. Mitombo sy miparitaka haingana izay tsy izy ny virus ka izay no ilana fitandremana.

 

 

Ho fisorohana ny fihanaky ny aretina dia ireto no tsara ho fantatra: “tsy tokony atao ny mifandray tanana, mifanoroka, mikohoka na mihevona tsy manampi-bava amin’ny kiho eny imasom-bahoaka, mila manasa tanana matetika (atao ao anatin’ny 20 segondra), mila misotro rano matimaty matetika, hajaina ny elanelana 1 m ho an’ireo mandray olona eny amin’ny toeram-piasana satria amin’ny alalan’ny piti-drora no ifindrany ary tsy laitrana “antibiothique” izy. 2 andro ka hatramin’ny 12 andro no faharetan’ny fahaveloman’ity virus ity rehefa tafiditra ao anatin’ny vatan’olombelona.

Inona avy no tranga mety iseho: miakatra ny fahanana, marary an-doha, marary ny vanin-taolana, maimaina foana ny tenda, mikohoka, sempotra tsy avy miaina, tsy mahazo aina mihitsy ny tena, mahatsiaro reradreraka foana, mandoa sy mivalana ihany koa. Rehefa izany, raha vao mahatsiaro tsy metimety ny vatanao, dia manantona toeram-pitaboana haingana.

Ho an’ny Minisetran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola dia nisy ny famelabelarana sy ny fisorohana nataon’ny sampan-draharahan’ny Fahasalamana teo anivon’ny Minisitera, teo anoloan’ny Minisitra sy ny Sekretera jeneraly. Teny amin’ny tranoben’ny teti-pivoarana Anosy no nanaovana izany io maraina io.

Tsy tokony hikorontana ny sain’ny vahoaka satria efa misy ny fepetra raisin’ny fitondrana tsy hidiran’izany eto Madagasikara. Ny fiarovana sy ny fisorohana kosa anefa tsy maintsy atao.

henry lewis md gainesville ga, how much weight do you lose by cutting out soda, weight loss livermore, dash diet weight loss before and after, deplete rapid weight loss review, cayenne pepper pills benefits weight loss, 1500 calorie keto meal plan pdf, diet tips to lose weight quickly, prevention yoga for weight loss, the weight loss sleeve, how to lose weight fast in 2 weeks without exercise, buy used weights, pills to reduce belly fat, lap surgery for weight loss, are burritos good for weight loss, garcinia cambogia lose weight, effect of l carnitine on weight loss, t9 diet pills, weight loss pills results, what causes dizziness, dry fasting weight loss rates, how to lose weight fast by jogging results, keto pumpkin spice recipes, where to get b12 shots for weight loss perris ca, strict diet to lose weight fast, why do you lose a lot of weight the first week and then none the second week, a hungry person sees restaurants everywhere because of which factor of attention, weight loss programs utica ny, about lipozene pills, sara haines weight loss, cat lose weight fast, how to use teatox 14 day extreme detox weight loss, meal prep for fast weight loss, keto recipes using chicken, what are the best diets to lose weight, recipes for keto diet steack, essential oils in water for weight loss, what is the best diet to go on to lose weight, hypnotize yourself weight loss, keto ground beef recipes april 19 2018, power 90 weight loss,

Est-ce que cela a été utile?

Tags: No tags

Comments are closed.