DSC_0163_2

Asa Tagnamaro

Tsy niolonolona fa nandray anjara mavitrika tamin’ny Asa Tagnamaro ihany koa ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, tamin’ny Sabotsy 20 Oktobra 2019 lasa teo. Mpiasa maro avy amin’ity departemanta ity no nirotsaka an-tsehatra nanatanteraka izany teny amin’ny Tranoben’ny Teti-pivoarana Anosy. Tao anatin’ny fitsikitsikiana sy fiaraha-mientana no nanatontosan’izy ireo ny asa.

Tsy vao izao moa no naneho ny fiaraha-mihetsika tahaka izao ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, fa efa nanohana ny antso foana hatrany am-boalohany. Ny Sekretera Jeneralin’ny Ministera, Raoelijaona Bien Aimé no nitarika ny hetsika ary niara-nisalahy tao anatin’izany ny mpiasan’ireo foibem-pitondrana sy fitantanana rehetra ao anatin’ny Minisitera.

Tsy ny teto amin’ny foibe ihany no nanao ny asa fanadiovana fa ireo sampana tany amin’ny Faritra koa dia nifanome tanana tahaka izany. Marihina fa andiany fahavalo ity hetsika natao tamin’ity Sabotsy ity.

keto friendly pasta recipes, what natural herbs help with weight loss, simple exercise to do at home to lose weight, when will you have to have extra skin removed after weight loss, prescription weight loss medicine, keto summer recipes simple, stretch mark weight loss, cream cheese dip recipes keto, how many servings vegetables for weight loss, how to eat wheat germ to lose weight, problems from weight loss during pregnancy, how much weight to lose to go down a size, how to lose weight after appendectomy, quick weight loss center cost houston, how to lose weight for ten girls gov, weight loss drugs cymira, velocity weight loss side effects, how to lose weight free, weight loss america, diet pills phentermine, frer weight loss hypnosis download, chrysalis medical weight loss clinic, tapeworm diet pills ads, active pk side effects, how to lose 3 pounds, sulfasalazine weight gain, weight loss pills with apple cider vinegar kelp lecithin and b6, what is a healthy weekly weight loss goal, how fast can i lose 40 pounds on weight watchers, himalaya weight loss, dr stacie gump, how much weight should you lose 6 weeks postpartum, how much cayenne for weight loss, what is coconut oil weight loss,

Est-ce que cela a été utile?

Tags: No tags

Comments are closed.