Catégorie : Actualités

Conférence Budgétaire Régionale Région Analamanga

Nitohy ny fikaonandoham-paritra, fakan-kevitra ifotony ho an’ny fanitsiana ny Tetibolam-panjakana 2020 sy ny famolavolana ny Tetibola Fototra 2021 androany. Ny faritra Analamanga, Diana, SAVA, Itasy, Bongolava, Boeny, Soafia, Antsinanana, Matsiatra Ambony, Amoron’i Mania, Atsimo...

Coronavirus: Aleo misoroka, toy izay mitsabo

Tsy mbola tonga eto Madagasikara ny Coronavirus kanefa dia mbola mitombina tsara io ohabolana io manoloana ny fisian’ny Coronavirus izay mbola tsy ahitam-panafana hatramin’izao kanefa efa manenika firenena 19 manerana izao tontolo izao. Mbola...

Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fambolenkazo 2020

Nanao rodobe niaraka tamin’ny Filoham-pirenena, Andry rajoelina sy ny Governemanta ny Fianakaviamben’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola tamin’ny fambolenkazo natao tany Ankazobe ny Alahady 19 Janoary 2020 lasa teo. Tao anatin’izany isika teto anivon’ny...

FANAMBARANA

100 mg of cbd, cbd breath spray, cbd oil from c4 healthlabs, cbd vape oil cartridge near me, upstate cbd, aceite de marihuana, cbd legal in florida, auckland cbd new zealand, cw cbd reviews,...

Application AUGURE Validation du cahier des charges

Le Conseil des ministres a décidé le 17 avril dernier, l’utilisation du logiciel AUGURE (Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources Humaine de l’Etat) obligatoire pour tous les ministères, institutions et sociétés d’Etat....