Catégorie : Actualités

Circulaire de Régulation : 4ème trimestre

Compte tenu du prolongement de l’état d’urgence sanitaire encore appliqué sur le territoire Malagasy dû au COVID 19,  et dans le contexte de résurgence du KERE dans le Sud de Madagascar, la circulaire de...

Conférence Budgétaire Régionale Région Analamanga

Nitohy ny fikaonandoham-paritra, fakan-kevitra ifotony ho an’ny fanitsiana ny Tetibolam-panjakana 2020 sy ny famolavolana ny Tetibola Fototra 2021 androany. Ny faritra Analamanga, Diana, SAVA, Itasy, Bongolava, Boeny, Soafia, Antsinanana, Matsiatra Ambony, Amoron’i Mania, Atsimo...

Coronavirus: Aleo misoroka, toy izay mitsabo

Tsy mbola tonga eto Madagasikara ny Coronavirus kanefa dia mbola mitombina tsara io ohabolana io manoloana ny fisian’ny Coronavirus izay mbola tsy ahitam-panafana hatramin’izao kanefa efa manenika firenena 19 manerana izao tontolo izao. Mbola...

Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fambolenkazo 2020

Nanao rodobe niaraka tamin’ny Filoham-pirenena, Andry rajoelina sy ny Governemanta ny Fianakaviamben’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola tamin’ny fambolenkazo natao tany Ankazobe ny Alahady 19 Janoary 2020 lasa teo. Tao anatin’izany isika teto anivon’ny...