Fanomanana ny Lalàna mifehy ny Tetibola 2020 Fikaonandoham-paritra

 

 

Ho fanomanana ny Lalàna mifehy ny Tetibolam-panjakana 2020 dia nisy ny fikaonandoha-paritra atao isaky ny renivohi-paritra, handinihana ny tetibola ilaina ho an’ny asa fampandrosoana antonony ezaka atao 2020-2022. Samy manana ny filany avy ny faritra ka izay no antony nanaovana izany fikaonandoham-paritra izany. “Ny Praiminisitra dia nanindry manokana fa tokony mandray anjara amin’ny famolavolana ny Lalàna mifehy ny tetibolam-panajakana ny Faritra rehetra”, hoy i Randriamandrato Richard, Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, nandritra ny fotoana nanaovana ny fananganan-tsaina ny alatsinainy 05 aogositra 2019. Mba hitovy ny herijika fampandrosoana isam-paritra fa tsy mitanila na ara-toekarena, na ara-tsosialy, na ny mikasika ny fandriampahalemana, na amin’ny sehatry ny fotodrafitr’asa, sns… Eo ihany koa ny fanohizana hatrany ny ezaka amin’ny fitantanana mangarahara sy ny famporisihana ny olom-pirenena handray andraikitra, manoloana ny ezaka efa ataon’ny Fanjakana.

 

Ny tanjon’ny fikaonandoha dia fampahafantarana an’ireo mpisehatra ny fivoaran’ny antana-tohatra tsy maintsy andehanana amin’ny fanomanana sy ny fandrafetana ny Lalàna mifehy ny Tetibolam-panjakana (ny tetiandro, ny asa atao ao anatin’ny antonony ezaka, ny fandaniam-bolam-panjakana). Ao anatin’izany koa ny fampahafantarana ireo teboka lehibe ironan’ny fitantanam-bola ho an’ny taona 2020, ny hahatsapan’ireo mpisehatra ny maha zava-dehibe ny fandraisan’izy ireo andraikitra amin’izao fanomanana ny Lalàna mifehy ny Tetibolam-panjakana izao, ary ny handraisana an’ireo tolo-kevitra sy fanatsarana ny antana-tohatra fanomanana ny Tetibolam-panjakana. Marihina fa ireo tomponandraikitra ireo dia eo anivon’ny Parlemantera, ny solotenam-panjakana, ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny sampan-draharaha-paritra, ny fiarahamonim-pirenena, ny sehatra tsy miankina.

Marihana moa fa ity Fikaonandoham-paritra ity dia fiaraha-miasan’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola sy ny Minisiteran’ny Ati-tany sy ny Fitsinjaram-pahefana.

Vous aimerez aussi...